Tên hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền Kho

Bulong bịt G-10(1/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-13(1/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-16(3/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-21(1/2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-27(3/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-34(1")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-42(1-1/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-48(1-1/2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt G-60(2")

Liên hệ Còn hàng
Liên hệ qua Zalo