Tên hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền Kho

Bulong bịt PT Inox-304-21(1/2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT Inox-304-16(3/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT Inox-304-13(1/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT Inox-304-10(1/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT Inox-304-8(1/16")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-8(1/16")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-10(1/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-13(1/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-16(3/8")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-21(1/2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-27(3/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-34(1")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-42(1-1/4")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-48(1-1/2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT-60(2")

Liên hệ Còn hàng

Bulong bịt PT Inox-304-8(1/20")

Liên hệ Còn hàng
Liên hệ qua Zalo